FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES


Personal Information

Name:

Dr. Rose Mbijima

Lecturer 

Contact Address:

Faculty of Humanities and Social Sciences
Dar Es Salaam University College of Education (DUCE)
P. O Box 2329 Dar Es Salaam, Tanzania
Phone:+255 754 624 686;Mobile:+255 714 926 728
Emails:rmbijima@yahoo.com, rose.mbijima@duce.ac.tz

Education Profile

2012-2016: Doctor of Philosophy in Kiswahili, University of Dar es Salaam

2009-2011: Master of Arts in Kiswahili, University of Dar es Salaam

2000-2004: Bachelor of Arts with Education, University of Dar es Salaam

Areas of Research

 • Mwingiliano wa Fasihi Simulizi na Andishi
 • Usimulizi katika Riwaya ya Kiswahili
 • Mwingilianomatini katika Fasihi ya Watoto
 • Uhakiki wa kazi za Fasihi ya Kiswahili
 • Fasihi Simulizi ya Jamii ya Wagogo

Teaching Areas

 • Riwaya ya Kiswahili
 • Tamthiliya ya Kiswahili
 • Ushairi wa Kiswahili
 • Fasihi Simulizi ya Kiswahili na Kiafrika
 • Fasihi ya Majaribio
 • Fasihi ya Watoto
 • Fasihi Andishi ya Kiswahili
 • Nadharia za Fasihi ya Kiswahili

Publications

 1. Mbijima R. J (2000). "Utafiti wa Methali za Kigogo". University of Dar es Salaam.
 2. Mbijima R. J (2011). Dhima ya Visasili katika Jamii ya Wagogo. Unpublished M.A Dissertation. University of Dar es Salaam.
 3. Mbijima R. J (2016). Dhina ya Visasili katika Riwaya ya Kiswahili: Uchunguzi wa Nagona na Mzingile Unpublished Ph. D Dissertation University of Dar es Salaam.
 4. Mbijima R. J (2018). Usimulizi katika Nagona na Mzingile: Aina na Athari zake kwa Msomaji: katika Fasihi na Lugha na Utamaduni wa Kiswahili na Kiafrika.
 5. Mbijima R. J Fasihi ya Watoto na Mwingilianomatini: Mifano kutoka Fasihi ya Watoto (Haijachapishwa)
 6. Mbijima R. J Unafsia na Fasihi ya Kiswahili: Uchambuzi wa Rosa Mistika Sitasahau MV Bukoba na Mfalme Edipode (Haijachapishwa).
 7. Mbijima R. J The Role of Literature in Modern Society: (Haijachapishwa)