FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES


Personal Information

Name:

Ms. Doroth F Mosha

Assistant Lecturer

Contact Address:

Faculty of Humanities and Social Sciences
Dar Es Salaam University College of Education (DUCE)
P. O Box 2329 Dar Es Salaam, Tanzania

Mobile: +255 715069464
Emails:moshadoroth@gmail.com

Education Profile

2013-2019 PhD candidate, University of Dar es Salaam, Tanzania
2007-2011:      Master of Arts in Kiswahili, Kenyatta University, Kenya.
1998-2002:      Bachelor of Arts with Education, University of Dar es Salaam, Tanzania

Areas of Research

  • Literature and Gender
  • Oral Literature
  • Written Literature
  • Children's Literature and Gender

Teaching Areas

  • Written Literature
  • Oral Literature
  • Children Literature

Publications

  1. Mosha, D. (2017), Lugha Ishara katika Dhifa za Jikoni (Kitchen Party) nchini Tanzania. Katika Kioo cha Lugha, Juz. 15 (1), kur. 145-157.

  2. Mosha, D. (2018), Athari za Mgawanyo Tofauti wa Majukumu ya Kijinsia katika Nyimbo za Watoto kwa Watoto. Katika Mulika, Juz. 37, kur 88-105.